Platforma e-Learningowa, Wydział Zarządzania AGH

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Aby zalogować się w obszarze platformy e-learningowej, konieczne jest posiadanie konta w systemie dziekanat(z uzupełnionym adresem email) i utworzenie hasła do platformy UPEL. 

W celu utworzenia hasła proszę przejść do strony: upel.agh.edu.pl/haslo

Loginem konta studenta jest jego numer albumu, natomiast loginem dla prowadzącego jego adres email zarejestrowany w systemie dziekanat. Link aktywacyjny zostanie wysłany na adres email zarejestrowany w systemie dziekanat. 

W razie problemów z logowaniem proszę pisać na adres upel@agh.edu.pl

Platforma dla studiów podyplomowych dostępna jest pod adresem https://moodle.agh.edu.pl/kursy

Administratorzy platformy wydziałowej Bartłomiej Gaweł p.422 (bgawel@zarz.agh.edu.pl) i Adam Starzec p.321 (astarzec@zarz.agh.edu.pl) budynek D-14. 

Odpowiedzi pocztą elektroniczna udzielane będą tylko na listy wysłane z domeny zarz.agh.edu.pl lub z adresów zarejestrowanych na wydziałowej platformie e-learningowej.