Narzędzia do wspomagania e-Learningu >>> Strona główna >>>

Jak w każde wakacje, Uczelniana Platforma e-Learningowa (UPeL) została zaktualizowana. Przeszliśmy z Moodle 3.1 na Moodle 3.3.

Po aktualizacji udostępnione zostały nowe funkcjonalności.

Pełna lista zmian dostępna jest tu:

https://docs.moodle.org/32/en/New_features

https://docs.moodle.org/33/en/New_features

Poniżej zostały opisane wybrane elementy ważne/przydatne z perspektywy nauczyciela akademickiego.


Główne zmiany


Skórka “Boost”

W najnowszej wersji udostępniona została nowa skórka (oparta o Bootstrap 4) zmieniająca podejście do nawigacji na platformie. Bloki Nawigacja i Administracja zostały uproszczone funkcjonalnie i wizualnie. Kontekstowe menu edycyjne zostało przeniesione do koła zębatego, które pojawia się teraz w prawym górnym rogu edytowanego elementu

Wiadomości

Od wielu lat jednym z istotnych minusów platformy był system wewnętrznych wiadomości. Jest on stopniowo poprawiany. Najważniejszą zmianą jaką można zauważyć teraz jest ikona dymku dialogowego prowadząca do skrzynki pocztowej użytkownika. Takie rozwiązanie pozwala dużo szybciej i łatwiej dotrzeć do prywatnych wiadomości. Wyróżnienie, które pojawia się po przyjściu nowej wiadomości zapobiega jej przeoczeniu.

Dynamiczne wykresy

Wykresy (np. tworzone na bazie logów) dostępne na platformie wyświetlają się w sposób dynamiczny. Można również najechać kursorem myszy na dowolny słupek i sprawdzić, jaka wartość kryje się pod nim. W miejscach, gdzie wykresy są generowane jest również dostęp do sumarycznego zestawienia danych zaprezentowanych na wykresie.

Harmonogram na Kokpicie

W Kokpicie udostępniony został nowy blok filtrujący nadchodzące zadania wg. czasu lub czasu ich wykonania w podziale na kursy.

Wspólne warunki zaliczenia

Do tej pory warunki zaliczenia należało ustawić osobno dla każdego zadania/testu/lekcji/forum. W najnowszej wersji można je ustawić za jednym razem dla kilku elementów. Przykładowo, jeśli w kursie były 4 zadania na 4 forach, można przy jednym podejściu zdecydować , że zadanie zalicza się gdy uczestnik napisze swoją wypowiedź oraz skomentuje dwie inne wypowiedzi.

Dostępne, ale nie pokazane na stronie kursu

Do tej pory w kursie umieszczone aktywności i zasoby mogły być albo widoczne, albo ukryte przed studentami. Teraz dostępna jest trzecia opcja. Aktywność lub zasób może znajdować się w kursie i być dostępna dla studentów, ale nie wyświetlać się na stronie głównej kursu. Można do niej linkować z dowolnego innego zasobu lub aktywności i w ten sposób udostępnić ją studentom.

Zadanie


Punkty ujemne w formularzu kryteriów

W zadaniu, w którym wykorzystywane jest zaawansowane ocenianie: formularz kryteriów, można dodawać punkty ujemne, które działają jak punkty karne, np. za opóźnienie w przesłaniu pracy lub dużą ilość błędów językowych.

Przeciągnij i upuść markery: współrzędne stref zrzutu

Ułatwione zostało opracowywanie zadań typu: Przeciągnij i upuść markery. Tworząc zadanie i opisując aktywne strefy zrzutu, łatwiej jest teraz określić współrzędne dla markerów. Wystarczy najechać myszką na obraz - współrzędne położenia myszki pojawią się pod obrazkiem.

Wyjątki dla grupy i wyjątki dla użytkownika

Dostępne w testach wyjątki dla grupy i dla użytkownika są teraz dostępne również dla zadania. Oznacza to, że w wyjątkowych sytuacjach można dla grupy lub pojedynczej osoby przestawić np. datę oddania pracy.

Ograniczenie rozszerzeń plików

Nauczyciel może od teraz definiować jakie typy/rozszerzenie plików będą przyjmowane przez system w zadaniu.

Komentarze na dokumentach

Umieszczanie komentarzy na dokumentach .pdf przesłanych przez studentów było dostępne już od dawna, ale od teraz komentarze wyświetlają się w przyjaźniejszej formie. Student widzi swoją pracę, a komentarze są tylko oznaczone jako dymki pomiędzy liniami tekstu. Należy w nie kliknąć, aby zapoznać się z ich zawartością.

Test


Pytanie zagnieżdżone z wieloma prawidłowymi odpowiedziami

W teście w pytaniu zagnieżdżonym (dawnym Cloze) były do tej pory dostępne trzy rodzaje pytań, które można oskryptować (NUMERICAL, SHORTANSWER, MULTICHOICE). Od teraz na platformie dostępny będzie czwarty rodzaj: MULTIRESPONSE - czyli pytanie, w którym wiele odpowiedzi może być poprawnych. Szczegółowa składnia dostępna jest tu: https://docs.moodle.org/33/en/Embedded_Answers_(Cloze)_question_type

Głosowanie


Dokonywanie wyboru w imieniu studentów

W Głosowaniu pojawiła się dodatkowa funkcjonalność, która pozwala nauczycielowi dokonać wyboru za studentów. Opcja ta może się przydać, np. w sytuacji gdy przez określony czas studenci mieli obowiązek wybrać grupę/projekt i kilku nie dokonało wyboru. W takiej sytuacji nauczyciel może sam przypisać te kilka osób do określonej grupy/projektu.

Baza danych


Zaliczenie na bazie wymaganych wpisów

Nauczyciel może ustalić, ile wpisów do bazy jest wymaganych od studenta, aby aktywność została zaliczona.

Lekcja


Duplikowanie stron

W Lekcji pojawiła się dodatkowa opcja umożliwiająca duplikowanie stworzonej strony.