Narzędzia do wspomagania e-Learningu >>> Strona główna >>>

Jak w każde wakacje, Uczelniana Platforma e-Learningowa (UPeL) została zaktualizowana. Przeszliśmy z Moodle 3.3 na Moodle 3.5.

Po aktualizacji udostępnione zostały nowe funkcjonalności.

Pełna lista zmian dostępna jest tu:

https://docs.moodle.org/34/en/New_features

https://docs.moodle.org/35/en/New_features

Poniżej zostały opisane wybrane elementy ważne/przydatne z perspektywy nauczyciela akademickiego.


Połączenie list Uczestnicy i Zapisani uczestnicy

W najnowszej wersji połączone zostały listy Uczestnicy i Zapisani uczestnicy. Teraz Prowadzący w jednym miejscu ma dostęp do wielu najpotrzebniejszych ustawień związanych z zarządzaniem uczestnikami kursu. Prowadzący może w jednym miejscu sprawdzać listę studentów, zapisywać ich do kursu, wyszukiwać, filtrować, edytować ich ustawienia w kursie i wypisywać ich z kursu.

Możliwość zapisywania ręcznie wielu użytkowników na raz

Do tej pory zapisując użytkowników ręcznie należało każdego osobno wyszukać, zaznaczyć i zapisać. Dopiero gdy był zapisany można było to samo wykonać dla kolejnej osoby. W najnowszej wersji można wyszukać/wybrać wiele osób i gdy lista jest kompletna zapisać ich wszystkich razem

Możliwość zaznaczania zaliczenia aktywności za studentów

Raport Ukończenie aktywności pozwala nauczycielowi monitorować postęp studentów. Do tej pory aktywności oznaczane były jako ukończone wyłącznie przez studentów lub przez system, który wykrywał spełnienie warunków zaliczenia (np. ilość punktów z testu większą niż 60). Od nowej wersji nauczyciel może również sam odznaczać studentom aktywności po wejściu do raportu Ukończenie aktywności. Jest to bardzo przydatne w sytuacjach awaryjnych lub np. gdy jakaś aktywność oceniana automatycznie online jest dla kogoś realizowana w formie tradycyjnej i Prowadzący potrzebuje zmodyfikować raport monitorujący.

Zmiany w kalendarzu

W najnowszej wersji wprowadzono kilka zmian w kalendarzu, które ułatwiają korzystanie z niego. Z perspektywy nauczyciela najważniejsze to:

- łatwiejsze edytowanie wydarzeń - ustawienia wydarzenia pojawiają się teraz w oknie pop-up zamiast zastępować kalendarz;

- możliwość przenoszenia wydarzeń w kalendarzu metodą przeciągnij i upuść.

Uruchomienie zaawansowanych analityk

Od dawna Moodle pracował nad uruchomieniem zaawansowanych analityk na platformie. W najnowszej wersji można z nich już korzystać. Jest to rozbudowane narzędzie, które może na przykład pomóc Prowadzącemu monitorować studentów, którzy nie są aktywni i jest ryzyko, że odpadną z kursu.

Usuwanie z kursu wielu użytkowników na raz

Na liście uczestników kursu pojawiła się nowa funkcjonalność. Prowadzący może zaznaczyć wiele osób i usunąć je hurtowo z kursu (wcześniej należało usuwać każdą osobę osobno).

Możliwość nagrywania bezpośrednio w edytorze tekstu

Do edytora HTML Atto* została dodana funkcjonalność, która pozwala na nagrywanie od razu bezpośrednio w edytorze. Oznacza to, że np. Prowadzący na forum może dodać swoją wypowiedź w formie pliku dźwiękowego, studenci mogą odpowiedzieć w ten sam sposób. Wydaje się to bardzo przydatne zwłaszcza podczas zajęć językowych. Polecenie do zadania może zostać nagrane przez nauczyciela, odpowiedzi studentów też mogą być nagrane i przesłane przez platformę w wygodny i szybki sposób.

*Na platformie UPeL domyślnym edytorem jest TinyMCE HTML. Aby przełączyć się na HTML Atto kliknij w prawym górnym rogu platformy w swoje imię i nazwisko. Wybierz Ustawienia, a następnie Preferencje edytora i zmień domyślny edytor na HTML Atto.

Badge jako warunek przyznania innego badge’a

W najnowszej wersji, jednym z warunków przyznania cyfrowej odznaki (badge) może być również zdobycie innej cyfrowej odznaki (badge).

Nowy przycisk w zadaniu: “Zachowaj i pokaż następne”

W zadaniu, w podglądzie oceniania został dodany przycisk Zachowaj i pokaż następne, który pozwala zapisać wystawioną oceną oraz informację zwrotną, a następnie przejść od razu do kolejnej przesłanej pracy.

Dodatkowa nawigacja pomiędzy elementami kursu

W najnowszej wersji platformy uruchomiona została dodatkowa nawigacja. Wyświetla się ona po wejściu do każdego elementu kursu. Nawigacja pozwala szybko przejść do kolejnego i poprzedniego elementu. Dodatkowe menu rozwijane nawigacji pozwala przejść do dowolnego elementu w kursie.