Narzędzia do wspomagania e-Learningu >>> Strona główna >>>

Narzędzia przedstawione poniżej dostępne są dla pracowników i studentów AGH

W obrębie Uczelnianej Platformy e-Learningowej (narzędzi oraz platformy Moodle) obowiązuje jeden sposób autoryzacji. Konieczne jest posiadanie konta w systemie Wirtualna Uczelnia - https://dziekanat.agh.edu.pl (z uzupełnionym adresem email) oraz utworzenie hasła na stronie: http://upel.agh.edu.pl/haslo. Loginem dla studenta jest jego numer indeksu, natomiast loginem dla prowadzącego jego adres email zarejestrowany w Wirtualnej Uczelni. System do wideokonferencji OpenMeetings jest zintegrowany z Uczelnianą Platformą e-Learningową Moodle jako składowa kursu*.

Redmine - system do zarządzania projektami

Redmine to aplikacja internetowa wspomagająca zarządzanie projektami. Pomaga ona zorganizować pracę nad zadaniami, porządkuje role oraz służy do śledzenia postępów prac. System umożliwia także tworzenie dokumentacji w postaci wiki.

http://redmine.cel.agh.edu.pl


OpenMeetings - system do wideokonferencji

System do wideokonferencji działa w oparciu o przeglądarkę WWW i jest zintegrowany z Uczelnianą Platformą e-Learningową Moodle jako składowa kursu*. Do korzystania z niego wystarczy kamerka internetowa oraz słuchawki z mikrofonem. Interfejs zoptymalizowany jest dla wideokonferencji typu „każdy z każdym” – odzwierciedlający dyskusję grupy współrozmówców oraz „jeden do wielu” – odzwierciedlający wystąpienie jednej osoby przed gronem słuchaczy. Do głównych cech systemu można zaliczyć: narzędzia do moderowania dyskusji (system uprawnień podczas konferencji), wielotablicowy whiteboard, webinaria (przedstawianie prezentacji PowerPoint oraz innych dokumentów), dzielenie pulpitu z możliwością przejęcia kontroli nad pulpitem/aplikacjami osoby która go współdzieli, czat oraz ankietę.

*Prowadzących chcących skorzystać z systemu do wideokonferencji prosimy o kontakt mailowy upel na serwerze agh.edu.pl w celu aktywowania usługi.