Biblioteka Główna AGH

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Aby zalogować się w obszarze platformy e-learningowej, konieczne jest
posiadanie konta w systemie dziekanat(z uzupełnionym adresem email) i
utworzenie hasła do platformy UPEL.

W celu utworzenia hasła proszę przejść do strony: upel.agh.edu.pl/haslo

Loginem konta studenta jest jego numer albumu, natomiast loginem dla prowadzącego jego adres email zarejestrowany w systemie dziekanat.